Mathilde volgt Paola op als erevoorzitter Child Focus

Koningin Mathilde volgt koningin Paola op als erevoorzitter van Child Focus, de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. Dat meldt het paleis vrijdag in een persbericht.

Koningin Paola heeft gevraagd ontheven te worden van haar erevoorzitterschap van Child Focus. "Gezien de relevante rol van de stichting in onze samenleving en het belang dat Hare Majesteit de Koningin hecht aan het welzijn van kinderen, heeft de Koningin het erevoorzitterschap van Child Focus aanvaard", aldus het paleis.

Koningin Paola heeft zich sedert 2002 actief ingezet als erevoorzitster van Child Focus. De stichting ontstond 15 jaar geleden in de nasleep van de zaak-Dutroux en biedt, naast het verspreiden van opsporingsberichten, ondersteuning aan ouders en naasten van kinderslachtoffers. Verder informeert de stichting kinderen over veiligheid op het internet.

"Koningin Paola heeft met haar inzet bijgedragen tot een grotere bewustwording van deze problematiek op Europees en internationaal niveau. Zij zal dit blijven doen via haar erevoorzitterschap van het beschermingscomité van de koepelorganisatie Missing Children Europe." Doelstelling van die organisatie is, in opdracht van haar leden, de strijd op Europees niveau te verdedigen en er over te waken dat de Europese richtlijn tegen de seksuele uitbuiting van kinderen in de nationale wetgevingen wordt overgenomen, aldus het paleis.

Koningin Mathilde en koningin Paola brengen in dit kader op donderdag 31 januari een bezoek aan Child Focus. Tijdens een rondetafelgesprek wordt dan dieper ingegaan op de werking van Child Focus.