Minder bloeddonoren door afhaken ambtenaren

In 2013 hebben 187.692 Vlamingen bloed, bloedplaatjes of plasma gegeven. Dat zijn er zo'n 4.000 minder dan het jaar ervoor. De daling komt er ondanks een stijging van het aantal nieuwe donoren en is vermoedelijk te wijten aan het afhaken van de ambtenaren. Zij krijgen sinds vorig jaar immers niet langer een vrije dag in ruil voor een bloeddonatie.

Hoewel het Rode Kruis niet over precieze cijfers beschikt, gaat ze ervan uit dat heel wat ambtenaren bloed geven. In 2012 echter besliste de Vlaamse overheid na een Europees arrest om de vrije dag voor donerende ambtenaren, af te schaffen. Eind 2012 werd ook de vrije dag voor federale ambtenaren afgeschaft en ook heel wat steden en gemeenten namen de zogenoemde dienstvrijstelling onder de loep. Het Rode Kruis vermoedt dan ook dat heel wat ambtenaren om die reden afgehaakt hebben.

Door de daling van het aantal bestaande donoren, viel het totaal aantal donoren terug van 191.651 in 2012 naar 187.692 vorig jaar. Het goede nieuws is wel dat het aantal nieuwe donoren in 2013 met vijf procent gestegen is. Dat is mede het gevolg van een bewustmakingscampagne vorig jaar. "We zijn blij dat de mensen zich bewust zijn van nood aan bloeddonatie", zegt Nele de Vos van Rode Kruis Vlaanderen. "Het is nog altijd zo dat slechts drie procent van de mensen bloed geeft, terwijl ze zo'n 70 procent kans hebben om ooit in hun  leven bloed nodig te hebben."

Het Rode Kruis heeft vooral nood aan donoren met een negatieve bloedgroep zoals B negatief of AB negatief.