Nieuwe regels voor geluidsniveau in bioscopen

Er zijn nieuwe regels voor het geluidsniveau in bioscopen. De Vlaamse regering heeft die goedgekeurd. Uit een onderzoek in 5 zalen bleek dat films over het algemeen niet te luid staan, maar dat sommige pieken als te luid worden ervaren.

Er komt nu een jaarlijkse onderhoudsplicht voor de geluidssystemen in de zalen. Bioscoopuitbaters moeten aangeven of het om een luide film gaat en kinderfilms moeten sowieso stiller.

In samenspraak met de sector is er een geluidzorgsysteem opgesteld. "Het geluidzorgsysteem regelt het geluidsniveau tijdens de volledige film", zegt minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege (CD&V). "Met dit systeem en met de zelfregulerende maatregelen die de sector eerder al nam, zal het geluidsniveau van de films in digitale bioscopen nu beter beheerst worden."

Het geluidzorgsysteem voorziet in een jaarlijkse zaalkalibratie en geluidsonderhoud. Een gespecialiseerde technicus stelt de toonregeling in de cinema-audioprocessor in en meet of de geluidsniveaus van de verschillende geluidskanalen zijn ingesteld overeenkomstig de internationale richtlijnen.

Volgens Thierry Laermans van de Federatie van Cinema's van België verandert er voor de doorsnee bezoeker niet veel. "Hij zal er niet zoveel van merken, maar hij is wel verzekerd van het feit dat de bioscoopzalen in Vlaanderen op en top in orde zijn qua volume en qua kalibratie. Meermaals per jaar worden de zalen ook onderhouden en wordt er gekeken of ze nog voldoen aan de kalibratienormen."