Opleiding bachelor bouw groot succes

Het aantal afgestudeerden in de opleiding tot professionele bachelor bouw is de voorbije vijf jaar fors gestegen, van 80 naar bijna 240. Een kwart van de afgestudeerden stroomt nadien ook door naar een ingenieursopleiding. Dat is goed nieuws voor de bouwsector want die klaagt al een tijd over een tekort aan ingenieurs.

De driejarige professionele bacheloropleiding bouw blijkt een groot succes te zijn. In vijf jaar tijd is het aantal afgestudeerden vervijfvoudigd, van 80 naar meer dan 200 afgestudeerden. Een kwart van die afgestudeerden studeert nog verder, bijvoorbeeld voor ingenieur. Twee derde van de professionele bachelors bouw komt uit het technisch secundair onderwijs.

"De professionele bachelor is dus een doorschuifluik naar een ingenieursopleiding, waardoor we eigenlijk ook het aantal ingenieurs, en dan vooral het aantal industriële ingenieus, kunnen verhogen", zegt Marc Dillen, voorzitter van de Vlaamse Confederatie Bouw. Vlaanderen kampt met een tekort aan ingenieurs. Om dat op te vangen, werden onder meer initiatieven gelanceerd om buitenlandse ingenieurs naar hier te halen, maar dat blijkt geen onverdeeld succes.

Het afgelopen jaar hebben Vlaamse bouwbedrijven maar een beperkt aantal buitenlandse ingenieurs in dienst genomen, volgens de Confederatie Bouw hooguit een twintigtal. De voornaamste barrière blijkt de taal te zijn. Nederlands spreken is voor Portugese en Spaanse ingenieurs niet zo eenvoudig. Maar ook heel wat Nederlandse ingenieurs op zoek naar een baan zijn uiteindelijk niet gestart.

"Dat heeft alles te maken met een eigen Vlaamse cultuur in de bouw", zegt Marc Dillen. "We hebben een eigen aanpak, een eigen organisatie, een eigen jargon. Zelfs al spreekt men dezelfde taal, dan nog zijn er grote verschillen."