Parket gaat in beroep in corruptiezaak bij Stedenbouw

In Brugge gaat het parket in beroep in de zaak van corruptie bij Stedenbouw. Alle beklaagden in die zaak, veertien mensen, gingen vrijuit door een procedurefout. Er waren telefoongesprekken afgeluisterd, en dat was niet volgens bepaalde regels gebeurd.

De Brugse correctionele rechtbank oordeelde dinsdag dat de strafvordering onontvankelijk is, omdat het afluisteren niet voldoende gemotiveerd was. Het onderzoek startte al in 2003, maar kwam pas in een stroomversnelling in 2006. Zes ambtenaren zouden etentjes en geschenken aanvaard hebben om een goed woordje te doen bij het toekennen van bouwvergunningen. De bouwpromotoren en architecten die zich mogelijk schuldig maakten aan actieve omkoping werden niet vervolgd.

Alle betrokkenen hielden hun onschuld staande. Ze betwisten de etentjes en de geschenken niet, maar beweren dat er geen sprake is van omkoping.

Het parket legt zich niet neer bij de beslissing van de rechter. "Er is onvoldoende tegemoetgekomen aan het geheel der argumentatie van het Openbaar Ministerie", klinkt het. Het parket is dus van oordeel dat de vervolging wel wettig was. Het hof van beroep in Gent zal zich nu over de zaak moeten uitspreken.