Universiteit Gent keurt genderbeleidsactieplan goed

De raad van bestuur van de Universiteit Gent heeft vanavond een genderbeleidsactieplan goedgekeurd. Dat bevat een reeks concrete acties om tot een meer genderevenwichtig beleid te komen, zo werd vernomen van rector Anne De Paepe.

"In Gent wordt het genderbeleid niet als een curiosum gezien", merkt rector De Paepe voorafgaand op. "We zijn er al een hele tijd mee bezig en het wordt al integraal in ons personeelsbeleid ingebed, het is dus geen aandachtspunt van de laatste weken of maanden."

Tegen 1 oktober 2014 moeten alle organen en commissies aan de Universiteit Gent (decretaal verplicht) genderevenwichtig samengesteld zijn. Ondertussen is dat al het geval voor de top van de instelling. "We werken niet alleen in die context, omdat we het decreet formeel willen invullen, maar wel omdat we, en ik als enige vrouwelijke rector zeker, een realistisch genderbeleid willen met haalbare doelstellingen."

Twee voorbeelden. De UGent focust zeer sterk op een goed gendervriendelijk postdocbeleid. "Jonge onderzoekers zitten in een leeftijdscategorie waar vaak gekozen moet worden voor een gezin, vandaar dat we heel concrete maatregelen inbouwden om die moeilijke periode te overbruggen." Voorbeelden zijn een prioriteit bij kinderopvang en gezinsvriendelijke maatregelen om praktische zaken van alledag op te lossen. "Ik verwacht op termijn dat dit ook vertaald wordt naar het professorenkorps, al hebben we ook al een gepersonaliseerd loopbaanmodel geïmplementeerd. Professoren gaan daarbij niet meer in competitie met hun collega's, maar leggen voor zichzelf doelstellingen op die ze binnen de vijf jaar willen realiseren, rekening houdende met het gendereffect maar voldoende stringent om te kunnen meespelen bij bevorderingen."

Op één onthouding na, stemden 33 leden van de raad van bestuur voor het genderbeleidsactieplan. De raad van bestuur moet ook beslissen over een nieuw verkiezingsreglement.