Verkeersapps binnenkort verboden?

Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) stelt zich vragen over de wettelijkheid van nieuwe technologieën, onder meer smartphone- apps die alcohol- en snelheidscontroles signaleren. Hij zegt dat de volgende regering werk moet maken van een wettelijk kader daarover. Ook het BIVV pleit voor een strenge regulering.

Er bestaan heel wat snufjes om verkeers- of alcoholcontroles te vermijden. Al jaren bestaat een sms-systeem om alcoholcontroles te melden in je buurt, net als de Coyote-radar die snelheidscontroles meldt. De laatste tijd komen er ook meer apps ten dienste van de automobilisten, zoals de dienst Thank You die meldt wanneer je auto fout geparkeerd is of wanneer je auto dreigt getakeld te worden.

De politie is niet per se tegen het systeem. "Voor ons is het belangrijk dat een wagen die fout of in de weg staat, zo snel mogelijk daar verdwijnt", zegt Marc Hellinckx, ondervoorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie in Het Nieuwsblad. 

Toch is er ook een wrang gevoel bij politie en veiligheidsexperts omdat het hun werk deels ondermijnt. Zodra iemand op de hoogte is van een controle, zal die deze misschien vermijden, waardoor de controle nutteloos wordt.

Daarom is het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid ook tegen de apps. "Wanneer mensen een melding van een app krijgen over een snelheidscontrole, zullen zij hun gedrag nog aanpassen. Maar bij alcoholcontroles gaan mensen niet minder drinken, ze gaan enkel de plaats waar de controle is vermijden", zegt Karin Genoe, afgevaardigd bestuurder van het BIVV bij "Hautekiet" op Radio 1.

"We moeten ons nog altijd aan de regels houden wanneer we ons op de weg begeven: niet dronken achter het stuur zitten en niet met een te hoge snelheid rijden. Bovendien kunnen de apps de bestuurders sneller afleiden. Men is daarmee bezig en let niet meer op de weg."

"Uit onze studies blijkt dat het gebruik van de gsm of smartphone, hieronder vallen niet alleen bellen of sms'en maar ook het gebruik van apps, een steeds groter veiligheidsprobleem vormt."