"Gevaar voor belangenconflict en marktverstoring"

Verschillende Vlaamse partijen hebben al gereageerd op een mogelijke participatie van het kabelbedrijf Telenet in de De Vijver Media. Zowel CD&V, N-VA als Open VLD waarschuwen voor een belangenconflict. "Er is een reëel gevaar voor conflicten en verstoring van de markt", zegt Veli Yüksel, woordvoerder Media van de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement.
Veli Yüksel (CD&V)

Yüksel meent dat er "ernstige gesprekken" bezig zijn tussen De Vijver Media en Telenet. Dat verbaast hem niet, want De Vijver is op zoek naar geld en Telenet wil zich steviger verankeren in het Vlaamse medialandschap. Ze hebben dus gemeenschappelijke belangen, luidt het.

Maar de CD&V'er waarschuwt. "Een distributeur die ook content gaat maken, dat is natuurlijk geen evidente zaak en dat zou een grondige wijziging van het medialandschap tot gevolg hebben. Omwille van het marktaandeel van Telenet als distributeur zou dit tot conflicten kunnen leiden met andere zenders, zoals die van de VMMa."

"Een distributeur moet in principe producten en diensten aanbieden aan iedereen. En als een distributeur een eigen zender heeft, is de vraag: gaan er schotten komen tussen die distributie-opdracht en de zenderopdracht?", zegt Yüksel, die een "reëel gevaar" ziet voor belangenvermenging.

"Ik denk dat dit een unieke situatie is en dat moet grondig bekeken worden. Het is aan de mededingingsautoriteit en de Europese Commissie om te kijken of er geen marktverstoring en concurrentievervalsing is."

Vandaele waarschuwt voor verschraling aanbod

N-VA-mediaspecialist Wilfried Vandaele ziet een nieuwe mediagigant opdoemen, met daarin Telenet, maar ook Corelio/Het Mediahuis, met kranten als De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg.

"Dan krijg je dus de grootste distributeur van Vlaanderen die op één of andere manier samen zit met het grootste persbedrijf van Vlaanderen, dat is toch wel een behoorlijke concentratie", zegt Vandaele. Hij waarschuwt dat een grote concentratie het aanbod dreigt te verschralen.

Tommelein: "Voorzichtig zijn in onze beoordeling"

Ook Bart Tommelein van Open VLD is voorzichtig. Maar hij wil ook "logisch" blijven. Want nu roepen we de distributeurs wel al op om regionale zenders te steunen, zegt hij.

"Als vandaag de vraag of de interesse komt van diezelfde distributeurs om een nationale zender mee te ondersteunen en te helpen, dan kunnen we niet gaan zeggen: dat mag niet. We moeten toch voorzichtig zijn in onze beoordeling", zegt Tommelein, die er wel aan toevoegt dat er klaarheid moet zijn over de aard van de samenwerking.

"Dat een distributeur zou participeren in een zender zou een unieke situatie worden in Vlaanderen en er zou dan wel duidelijkheid moeten worden gecreëerd in welke vorm en op welke manier", aldus Tommelein. "Een distributeur moet alle zenders gelijk behandelen."