Aantal asbestslachtoffers is toegenomen

Het Asbestfonds heeft vorig jaar 212 asbestslachtoffers met mesothelioom, of longvlieskanker, erkend. Het gaat om een stijging met 13 procent tegenover 2012 en met bijna 25 procent tegenover 2011. De Belgische vereniging voor asbestslachtoffers (ABEVA) verwacht dat steeds meer mensen een beroep zullen doen op het Asbestfonds.

Het Asbestfonds vergoedt de slachtoffers en hun nabestaanden van asbestose en mesothelioom, twee ziektes die slechts kunnen worden opgelopen na contact met asbest.

Hoewel het gebruik van asbest in België al zo'n 12 jaar verboden is, blijft het aantal mensen dat op jaarbasis een asbestziekte krijgt relatief stabiel. Tot vorig jaar, want met 212 erkende slachtoffers van longvlieskanker is er duidelijk sprake van een stijging.

"Longvlieskanker duikt meestal pas twintig, dertig tot zelfs veertig jaar na blootstelling met asbest op. We begrijpen dus zelf niet goed waar die stijging vandaan komt. Het is mogelijk dat we nu in een piekperiode zijn terechtgekomen. Of deze trend zich zal voortzetten, weten we niet", aldus Alexander Van de Sande, woordvoerder van het Fonds voor de Beroepsziekten.

"Zeer opvallend is dat er tot 2012 gemiddeld jaarlijks 112 overlijdens door longvlieskanker geteld werden. In 2013 gaat het om 202 overlijdens, bijna een verdubbeling."

De Belgische vereniging voor asbestslachtoffers (ABEVA) verwacht dat steeds meer mensen een beroep zullen doen op het asbestfonds. "Dit probleem is altijd onderschat geweest", zegt Christine Bogaert van ABEVA. "Dus ja: het kan alleen maar stijgen en in de toekomst zal het cijfer nog stijgen. Nu zijn er nog vooral mensen die gewerkt hebben, die in een bedrijf hebben gewerkt waar dat asbest aanwezig was: zelfstandigen, loodgieters, mensen die via hun beroep in contact zijn gekomen met asbest. Maar meer en meer krijgen we ook telefoontjes van zogenoemde milieuslachtoffers, die bijvoorbeeld met asbest in contact zijn gekomen via verbouwingswerken in hun huis."