Verenigingen met omzet tot 15.000 euro niet meer btw-plichtig vanaf 1 april

Verenigingen en kleine ondernemingen met een omzet tot 15.000 euro per jaar zijn vanaf 1 april niet meer btw-plichtig. Dat meldt minister van Financiën Koen Geens (foto). Het gaat om één van de relancemaatregelen die de federale regering in november vorig jaar aankondigde. Horeca Vlaanderen is niet tevreden met de beslissing.

De ministerraad stemde afgelopen vrijdag formeel in met het voorstel van Geens om de btw-drempel voor verenigingen en kleine ondernemingen op te trekken. De drempel waaronder verenigingen en kleine ondernemingen vrijgesteld zijn van btw-plichten wordt opgetrokken van 5.580 euro tot 15.000 euro omzet.

Op die manier zullen naar schatting ruim 12.400 (+17%) bijkomende verenigingen en ondernemingen in aanmerking komen voor dit vrijstellingsregime en zullen in totaal bijna 100.000 verenigingen van btw-plichten onttrokken kunnen worden.

"Ik ben blij dat de regering zich achter deze maatregel heeft geschaard. Het zal verenigingen helpen om hun activiteiten uit te bouwen zonder veel btw-beslommeringen. Bovendien biedt het een oplossing voor de problematiek van de gratis drankbonnetjes waar sportverenigingen tot op heden mee worstelden", stelt de minister in een mededeling.

"Men werkt met twee maten en twee gewichten"

Horeca Vlaanderen reageert in een persbericht ontevreden op de beslissing. "De horeca wordt belast met een berg aan regels en lasten, maar verenigingen ontspringen de dans" zegt Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen.

"Men werkt met twee maten en twee gewichten", klinkt het. "Heel wat kleine bedrijven en vzw's, zoals sportclubs, moeten dankzij de nieuwe regeling geen btw meer betalen, maar als er omzet gehaald wordt uit horeca, hoe kleinschalig ook, dan moet er wel btw betaald worden. Iedereen is gelijk voor de wet."

"We hebben alle begrip voor verenigingen die via eenmalige acties hun kas willen spijzen, maar dan moet men zich wel houden aan dezelfde wetgeving als die van de reguliere horeca", zegt Van Assche. "Anders is er sprake van oneerlijke concurrentie."

Meest gelezen