"Gebrek aan nauwkeurigheid en coherentie"

Het project om de centrale lanen in Brussel verkeersvrij te maken gaat in de goede richting, maar door de haast waarmee het voorgesteld is, is het niet nauwkeurig en coherent. Dat zegt Joëlle Milquet, CDH-oppositieleider in de Brusselse gemeenteraad. Vanavond komt het Brusselse stadsbestuur bijeen.
Volgens de plannen van de stad wordt het Beursplein autovrij.

Milquet brengt in herinnering dat het CDH in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 al voorstellen op tafel had gelegd die in de lijn liggen van wat nu beslist is. De bestuursmeerderheid van PS en MR is echter niet in staat geweest om een duidelijke keuze te maken tussen de voetgangers en het verkeer.

Het plan is, volgens het CDH, een compromis tussen de socialistische en de liberale voorstellen. Een deel van de openbare ruimte wordt teruggegeven aan de voetgangers, maar tegelijkertijd wordt een groot risico gecreëerd op een verzadiging van het verkeer in de straten rondom de autovrije zone.

Het CDH geeft er de voorkeur aan dat het autovrije gebied zich uitstrekt van het De Brouckèreplein tot aan het Fontainasplein.

De Franstalige christendemocraten vragen dat de Brusselse bestuursmeerderheid een "écht mobiliteitsplan" voorlegt. Dat moet een akkoord met de MIVB omvatten om de frequentie van het openbaar vervoer te verhogen. Ook een shuttledienst in de Vijfhoek, een oplijsting van alle parkeerplaatsen, een oplossing voor de taxi's, voor personen met een verminderde mobiliteit en voor de handelaars moeten daar deel van uitmaken.

Milquet vindt dat er duidelijk overleg moet komen met de bewoners. De stad moet ook meer duidelijkheid scheppen over de financiering van het project, wat tot nu toe ontbreekt. De omwonenden moeten ook correct worden geïnformeerd en begeleid tijdens de werkzaamheden.