Bijna 25.000 werklozen meer in Vlaanderen in januari

Eind januari telde Vlaanderen 239.973 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 24.782 of ruim 11 procent meer dan in januari vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van het kabinet van minister Philippe Muyters (N-VA). De Vlaamse werkloosheidsgraad komt daarmee op 8,11 procent.

De toestand op de arbeidsmarkt verslechtert dus nog. Eind december lag de werkloosheidsgraad in Vlaanderen op 7,76 procent, en ook de toename van het aantal werklozen (+9,3 procent) gebeurde toen trager.

Hoewel nog altijd meer mannen dan vrouwen werkloos zijn, stijgt vooral bij de vrouwen de werkloosheid snel (+11,8 procent in januari). "De vrouwelijke werkloosheid liep de voorbije maanden sneller op doordat de tertiaire en quartaire sectoren omwille van de budgettaire context zuinig aanwerven. Gemeenten, provincies en het Vlaamse Gewest vervangen niet alle vertrekkers. Ook in de zorg en in de ziekenhuizen worden de personeelsnoden kritisch doorgelicht en doordat werknemers -ook in het onderwijs- langer aan de slag blijven, wordt de vervangingsvraag tijdelijk vertraagd", luidt de verklaring van het kabinet-Muyters.

De hooggeschoolden (+18,2 procent) en de middengeschoolden (+16,1 procent) hebben het momenteel het moeilijkst om een baan te vinden.

De toename van de werkloosheid doet zich voor in alle leeftijdscategorieën, met als opvallende uitschieters de jongeren in beroepsinschakelingstijd (+15,3 procent) en de werkzoekende vijftigplussers (+15,9 procent). Maar voor die laatste groep ligt een deel van de verklaring bij het optrekken van de leeftijdsgrens voor vrijstelling, van 58 tot 60 jaar.

In alle provincies stijgt de werkloosheid; procentueel is de toename het grootst in West-Vlaanderen (+13,3 procent) en in Limburg (+12,7 procent).