Europa suggereert ethische regels voor Belgische ambtsdragers

In België zouden ethische regels ingevoerd moeten worden voor alle benoemde en gekozen ambtsdragers op federaal, regionaal en lokaal niveau. Dat heeft de Europese Commissie gesuggereerd in haar allereerste verslag over corruptiebestrijding in de lidstaten.

Volgens het verslag beschikt België over het nodige kader voor de bestrijding van corruptie, maar bestaat het risico dat corruptie niet op consistente wijze wordt aangepakt als gevolg van de verschillende bevoegdheden op regionaal en op federaal niveau.

Daarom stelt de Commissie voor om ethische regels in te voeren voor alle benoemde en gekozen ambtsdragers op federaal, regionaal en lokaal niveau. Daarnaast suggereert de Commissie om de capaciteit van het gerechtelijk apparaat en de rechtshandhaving te versterken, dit om ervoor te zorgen dat corruptiezaken voor verjaring vervolgd worden.

Tenslotte stelt ze ook voor de corruptiebestrijdingswetgeving inzake de financiering van politieke partijen uit te breiden tot partijen die geen federale subsidies ontvangen.

Uit een bijhorende opiniepeiling blijkt dat 67 procent van de Belgen meent dat corruptie in eigen land wijdverbreid is, tegenover 76 procent in de hele Europese Unie. Drie procent van de Belgen (en 4 procent van de Europeanen) zegt dat hen het afgelopen jaar is gevraagd om steekpenningen te betalen, of dat dit van hen verwacht werd. Vier op de tien Europese en Belgische ondernemingen vinden dat corruptie het doen van zaken belemmert.

Het eerste verslag over corruptiebestrijding in de lidstaten bevat geen rangschikking. Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström erkende tijdens de presentatie dat er aanzienlijke verschillen tussen lidstaten bestaan, maar ze beklemtoonde ook dat corruptie overal opduikt. "Er is geen corruptievrije zone in Europa", stelde ze. Corruptie kost de Europese economie jaarlijks naar schatting 120 miljard euro.