Gezocht: gezonde kappers (M/V) - Rob Heirbaut

De Europese vakbonden en werkgevers uit de kapperswereld zijn boos op de Europese Commissie. Ze dreigen om naar het Europese Hof van Justitie te stappen, omdat ze vinden dat de Europese Commissie regels moet opstellen om de gezondheid en veiligheid van alle kappers en kapsters in de Europese Unie te beschermen.
labels
Analyse
Aansturen van de 'analyse' teaser o.a. op de home pagina en 'analyse' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'analyse' overzichtspagina

In Europa werken naar schatting 1 miljoen mensen in kapsalons. Het beroep van kapper is het beroep met de hoogste kans op huidziektes. In sommige landen heeft tot 70 procent van de kappers last van huidaandoeningen, tien keer meer dan het gemiddelde in alle sectoren. 40 procent van de kappers heeft rug- of spierklachten, of 5 keer meer dan in alle sectoren. Veelvuldig in aanraking komen met water, met kleurstoffen, lang rechtstaan op onaangepast schoeisel, aan stoelen die te hoog of te laag staan, het eist allemaal zijn tol.

In april 2012 geraakten vakbonden en werkgevers het in Brussel eens over een Europese kaderovereenkomst om de gezondheid en veiligheid van kappers te beschermen. Daarin krijgen kappers en kapsters onder meer de raad om geen juwelen te dragen aan handen of armen, om de huid tegen beschermen tegen vocht of chemische stoffen die zich onder die juwelen opstapelen. Ze moeten best ook handschoenen dragen wanneer ze kleuringen aanbrengen, maar ook wanneer ze de haren van klanten wassen. Veelvuldig contact met water kan immers voor huidproblemen zorgen. Nog een raad: kappers dragen best schoenen met anti-slipzolen.

De vakbonden en werkgevers vroegen aan de Europese Commissie om deze kaderovereenkomst om te zetten in Europese wetgeving. Dit is een gebruikelijke procedure, te vergelijken met de manier waarop in België via koninklijk besluit collectieve arbeidsovereenkomsten algemeen bindend kunnen worden verklaard. Zoiets bestaat dus ook op Europees niveau. In 1996 geraakten Europese vakbonden en werkgevers het bijvoorbeeld eens over de invoering van ouderschapsverlof. De Europese Commissie goot dat in een wettekst, en die werd goedgekeurd door de Europese ministers van Sociale Zaken. Als gevolg daarvan hebben alle ouders in de EU recht op (intussen) vier maanden ouderschapsverlof.

Hoge hakken en juwelen?

De Britse krant The Sun begreep dit echter anders. Er verscheen een artikel met als titel “Hair Hitlers”. Daarin leek het alsof Europese ambtenaren in het geniep een wet aan het maken waren die Britse kapsters zou verbieden om nog hoge hakken of juwelen te dragen. Geen woord over de sociale dialoog die eraan vooraf was gegaan, of over de gezondheidsrisico’s die aan het kappersberoep verbonden zijn.

Als gevolg van de heisa die erop volgde, schreven Groot-Brittannië en 5 andere landen een brief naar de Europese Commissie met de vraag om géén wetsvoorstel te maken. Tot groot ongenoegen van de kappersorganisaties ging de Commissie in oktober vorig jaar in op dit verzoek. Er komt geen wetsvoorstel om kappers te beschermen. Dit past volgens de Commissie in een breder kader, het zogenaamde REFIT-programma (“Regulatory Fitness”), waarin gescreend werd of Europa wel over alles en nog wat wetten moet maken.

Minder bescherming?

Volgens de kappersorganisaties overtreedt de Commissie hiermee het EU-verdrag, en is de Commissie eigenlijk juridisch verplicht om een wetsvoorstel te maken. Alleen de EU-lidstaten hebben het recht om dan later het voorstel te verwerpen. In een brief aan Commissievoorzitter Barroso hebben ze aangekondigd dat ze desnoods naar het Europese Hof van Justitie trekken om hun gelijk te halen. De Commissie laat weten dat ze onderzoekt of de kaderovereenkomst voor de kappers wel aan alle juridische voorwaarden voldoet, en dat onderzoek zal pas in het najaar afgerond zijn. Hiermee schuift ze de kapperskwestie door tot na de Europese verkiezingen, en wordt het eventueel een zaak voor de volgende Commissie, die vanaf november aantreedt.

Volgens de koepel van Europese vakbonden is het kappersakkoord maar een topje van de ijsberg. De Commissie heeft ook een wetsvoorstel dat de lijst met kankerverwekkende stoffen moest uitbreiden ingetrokken. De vakbonden beschuldigen de Commissie ervan dat ze de normen voor de bescherming van werknemers wil verlagen, onder druk van landen en organisaties die vinden dat Europa te veel regels maakt die schadelijk zijn voor het bedrijfsleven.

De auteur is VRT-journalist en gespecialiseerd in Europa.