Leden van drugsbende in Anderlecht krijgen 1 à 6 jaar

De leden van de drugsbende van het Anderlechtse Lemmensplein worden veroordeeld tot celstraffen van 1 tot 6 jaar. De kopstukken krijgen 5 en 6 jaar effectief. De bende van het Lemmensplein controleerde de cannabishandel in de buurt. Het proces tegen de bendeleden begon al in september en verliep moeizaam.

De twee kopstukken werkte met een goed gestructureerde organisatie, met een aantal luitenants, en nog eens daaronder een reeks dealers en verkopers. Die laatsten waren veelal kansarme jongeren uit de buurt. Onderaan de piramide moesten ze het stellen met een aalmoes, terwijl de echte winst door de top van de bende werd opgestreken.

Cafés, videotheken en andere handelszaken in de buurt van het Lemmensplein werden door de bende geselecteerd als die als pand om drugs te verkopen, dienst konden doen. Vervolgens probeerden ze de handelszaak over te nemen. Lukte dat niet, dan kreeg de uitbater een som zwijggeld aangeboden om de organisatie toe te laten daar drugs aan de man te brengen. De organisatie kon op die manier een 20-tal panden omvormen tot drugspanden. Maar dat ging echter niet zonder slag of stoot.

De organisatie kreeg het aan de stok met een andere drugsbende, die actief was op het Albert I-plein. Beide bendes vielen herhaaldelijk elkaars drugspanden aan. Pas toen de kopstukken van de concurrerende bende gearresteerd werden, was er weer wat rust. De bende van het Lemmensplein kwam op die manier bijna in een monopoliepositie terecht en beschouwde het plein en de buurt als haar territorium.

Intussen was de Brusselse federale gerechtelijke politie (FGP) sinds begin 2009 aan een diepgaand gerechtelijk onderzoek begonnen. Dat leidde eind mei 2010 tot een grootscheepse politionele actie, waarbij 550 politiemensen binnenvielen op 102 plaatsen in het Brusselse en 29 personen oppakten.

Drieëntwintig stonden in oktober 2013 terecht voor de Brusselse correctionele rechtbank. Vier personen werden vrijgesproken en de andere 19 veroordeeld voor hun aandeel in de feiten. De twee kopstukken van de organisatie kregen 5 en 6 jaar cel. Hun nauwste handlangers en de mannen die een grote rol hadden gespeeld bij het witwassen van de opbrengst van de drugverkoop, kregen celstraffen van 3 tot 4 jaar. Kleinere handlangers kregen celstraffen tussen 1 jaar en 27 maanden. De rechtbank sprak ook de verbeurdverklaring uit van 15.232.000 euro.