Europa wil zien waar je vliegt

Gilles de Kerchove, coördinator antiterrorisme van de Europese Unie, hamert op het ter beschikking stellen van al onze vlieggegevens. Dat meldt De Morgen. Dit zou een hulp moeten zijn in de zoektocht naar Syriëstrijders. Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) steunt alvast dit voorstel.

Luchtvaartmaatschappijen beschikken over een zogenoemde PNR, een Passenger Name Record. Gegevens die in dit dossier worden bijgehouden zijn onder meer je plaats in het vliegtuig, de kredietkaart waarmee je ticket werd betaald en je reisgezelschap. Het PNR is momenteel enkel toegankelijk voor de luchtvaartmaatschappijen zelf, maar bevat volgens Gilles de Kerchove (EU-topman op het vlak van terrorismebestrijding) een schat aan informatie. Daarom stelt hij voor om deze gegevens toegankelijk te maken voor politie- en veiligheidsdiensten om zo verdachte passagiers efficiënter te kunnen screenen. Onder bepaalde voorwaarden worden sommige gegevens al uitgewisseld met de VS, maar binnen de EU gebeurt dit nu nog niet.

Concreet zouden de gegevens een grote hulp kunnen zijn in de zoektocht naar vertrekkende Syriëstrijders, al wil de Kerchove niet meedelen welke gegevens juist van betekenis kunnen zijn. "We weten bijvoorbeeld dat dat veel Europese jihadstrijders vertrekken uit een buurland, dus dit is een mogelijk criterium."

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) schaart zich alvast achter het voorstel. "De strijd tegen terrorisme is en blijft een prioriteit, en daarom moeten we in dit dossier vooruitgang boeken. Ik vind het daarom belangrijk om die PNR-gegevens te kunnen uitwisselen op Europees niveau. Binnen de Europese Raad bestaat hier trouwens al een meerderheid voor, in het Europees Parlement is die consensus er voorlopig nog niet."

Tegenstemmen waarschuwen voor misbruik

Saïd El Khadraoui (SP.A), Europees parlementslid en coördinator wat betreft transportdossiers voor de Europese socialisten, waarschuwt voor mogelijk misbruik."Het voorstel is te verregaand. Bepaalde boekingen traceren en bijhouden in het kader van een specifiek gerechtelijk onderzoek op bevel van een rechter, daar kan ik inkomen. Maar hier lijkt het eerder te gaan om het aanleggen van een database waarin de gegevens van iedereen, ook u en ik, toegankelijk zijn. Het lijkt me duidelijk dat deze gegevens nadat de Syriëcrisis is overgewaaid kunnen en zullen gebruikt worden voor heel andere doeleinden."

Eva Wiertz van de Privacycommissie deelt dezelfde bezorgdheid. "De grens om informatie enkel te gebruiken voor de zwaarste misdrijven vervaagt snel. Bovendien is het onduidelijk naar welke signalen meneer de Kerchove op zoek wil gaan in de boekingsgegevens."