Hasselts voetbalplan verdeelt clubs over 3 niveaus

Het stadsbestuur van Hasselt gaat de elf voetbalclubs van het grondgebied verdelen over drie groepen, die naargelang de ambities van de clubs, meer of minder subsidies zullen krijgen. Dat bleek dinsdag op de voorstelling van het Voetbalplan.

Om de subsidies aan de elf Hasseltse voetbalclubs efficiënter te kunnen aanwenden, bestelde het stadsbestuur een onafhankelijke studie bij de Hogeschool PXL. Daarin staan de huidige stand van zaken qua infrastructuur van alle clubs, hun ambities, en adviezen over de verdeling van de subsidies en over de samenwerking die de clubs kunnen opzetten.

In dit plan worden de elf clubs in drie soorten verdeeld. De vier kleinste clubs (niveau derde en vierde provinciale) dienen vooral voor sociaal-recreatieve spelers. De jeugd voetbalt op gewestelijk niveau. Er wordt een beperkt lidgeld gevraagd en deze clubs krijgen alleen subsidies voor basisaccommodatie. De tussenbouw zijn clubs van het niveau tweede en eerste provinciale, met een betere omkadering en infrastructuur. Zij krijgen het leeuwendeel van de subsidies en hebben aparte ploegen voor jeugdspelers met potentieel.

Tot slot zijn er de ploegen uit de nationale reeksen (KSK Hasselt en RC Hades), die met de jeugd ook interprovinciaal actief zijn en de beste omkadering hebben. Deze clubs moeten hun middelen vooral halen uit sponsoring en andere eigen inkomsten.

De besprekingen in het kader van dit plan hebben al geleid tot fusiegesprekken met een aantal clubs. Het stadsbestuur zal nu met hen aan tafel zitten om een stappenplan op langere termijn op te stellen.