Negentig procent ouders heeft attest inkomenstarief

1 op de 10 ouders heeft bij Kind en Gezin nog geen attest inkomenstarief aangevraagd. Zo'n attest dient voor de berekening van de dagprijs van de opvang van het kind. Vanaf dit jaar is een attest verplicht in crèches die rekening houden met het inkomen van de ouders.

Om het attest te verkrijgen, hebben de ouders een elektronische identiteitskaart nodig die hen registreert en ook de link legt met de databank van het ministerie van Financiën en het Rijksregister. De gezinnen die nog geen attest hebben, riskeren in principe de maximumprijs.

Volgens Leen Dubois van Kind en Gezin zal het wel zo'n vaart niet lopen. "Het is niet zo dat het maximumtarief automatisch zal aangerekend worden", stelt Dubois. "We begrijpen dat het een uitzonderlijke operatie is, waarbij veel ouders een aanvraag moeten doen. Om die reden zal men aan de ouders niet het maximumtarief aanrekenen, maar we vragen wel met aandrang dat de ouders toch de aanvraag doen, omdat de opvang de gegevens nodig heeft om te kunnen factureren en voor de eigen subsidies."

Bij ouders die nog geen attest hebben kunnen de kinderopvangvoorzieningen dan drie opties toepassen. "Ze kunnen het tarief bepalen aan de hand van het tarief in 2013, ze kunnen gebruik maken van onze simulatieberekening om een voorlopig tarief vast te leggen, of ze kunnen kiezen voor uitstel van facturering", zegt Dubois.

Er zijn nog 7.000 aanvragen in verwerking bij de Kind en Gezin-lijn.