Oud-premier Bhutan introduceert Bruto Binnenlands Geluk in Senaat

Terwijl de bevoegde Senaatscommissie dinsdagnamiddag wellicht nogmaals het licht op groen zet voor een wetsontwerp met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie, ontving de Senaat in de voormiddag voormalig premier Jigme Yoser Thinley uit Bhutan. Hij kwam er de senatoren warm maken voor het concept Bruto Nationaal Geluk, een alternatieve indicator voor het bbp.
Jigme Yoser Thinley

Het concept, dat uitgedacht werd door de toenmalige koning van Bhutan, is een systeem van denken waarbij de welvaart in een samenleving niet slechts beschreven wordt in economische termen (bbp) maar ook in termen van geluk en geestelijke en sociale ontwikkeling. Jigme Yoser Thinley verduidelijkte in de Senaat dat het systeem op vier pijlers rust: de bevordering van billijke en duurzame sociaal-economische ontwikkeling, het behoud en bevordering van culturele waarden, het behoud van het milieu en goed bestuur.

Thinley zei verheugd te zijn dat België ook stappen onderneemt voor het meten van het Bruto Nationaal Geluk. De commissie Financiën en Economische Aangelegenheden buigt zich dinsdagnamiddag immers voor de tweede maal over een wetsontwerp over dergelijke indicatoren. In december werd de tekst van Etienne Schouppe (CD&V) reeds unaniem (met een onthouding van N-VA) goedgekeurd, maar de Kamer maakte het ontwerp nog wat dwingender.

Schouppe nam de fakkel over van zijn fractiegenoot Peter Van Rompuy die het thema op de agenda zetten, maar intussen naar het Vlaams Parlement verhuisde. Van Rompuy wees er dinsdag op dat het opstellen van de indicatoren een werk van lange adem is. "Thinley werd in eigen land door de kiezer naar huis gestuurd. Het systeem zal pas echt werken eens Europa het voor alle lidstaten heeft opgelegd", meende hij.