Tot drie kwart van de boetes blijft onbetaald

De helft tot drie kwart van de boetes in ons land wordt nooit betaald. Dat heeft het Rekenhof vastgesteld. Het maant de federale regering aan dringend concrete maatregelen te nemen om de uitvoering van boetes te verbeteren. Het is niet de eerste keer dat het Rekenhof de gebrekkige uitvoering van geldboetes aankaart.

Het is sinds 2000 de derde keer dat het Rekenhof het probleem onder de loep neemt. En nieuw is het probleem ook niet. Veel boetes die worden opgelegd door de strafrechter, blijven onbetaald, en de celstraffen die op het weigeren van een betaling staan, worden niet uitgevoerd.

Uit het Rekenhof-rapport van 2007 bleek al dat de helft tot 75 procent van de boetes die door rechters worden uitgesproken, onbetaald blijven. Het zou gaan om een bedrag van 50 miljoen euro. Ook in de eerste audit van 2000 stelde het Rekenhof al aan de kaak dat er een en ander schortte aan de uitvoering van de boetes.

Maar anno 2014 is er weinig tot niets veranderd, zo blijkt uit een nieuwe opvolgingsaudit van het Rekenhof. "De engagementen die de ministers van Justitie en Financiën in 2007 zijn aangegaan, zijn niet gerealiseerd", luidt het.

"Er werd nog steeds geen strategie ingevoerd voor de verbetering en coördinatie tussen de FOD Financiën en de FOD Justitie. De tenuitvoerlegging van de veroordeling, de invordering van de boetes en de toepassing van de vervangende straffen worden onvoldoende beheerst. Deze situatie plaatst de effectiviteit van de straffen en de gelijkheid tussen burgers op de helling", luidt het.

Het Rekenhof stelt dat er "weinig vooruitgang" is geboekt tegenover de audit van 2007 en dringt aan op "concrete maatregelen op korte termijn". "De ernst van de situatie vereist dat de ministerraad snel een actieplan goedkeurt", luidt het. Dat actieplan wordt in het auditrapport ook aangekondigd door minister van Financiën Koen Geens (CD&V). Dat plan, dat tegemoet moet komen aan de opmerkingen van het Rekenhof, zou hij samen met minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) voorleggen aan de ministerraad.