Vlaamse regering naar de Raad van State voor vliegroutes

De Vlaamse regering trekt naar de Raad van State om beslissingen van Belgocontrol om vluchten naar de Noordrand af te leiden, aan te vechten. Volgens de regering worden door die beslissingen vijf Vlaamse gemeenten benadeeld. De burgemeesters van die gemeenten hadden in een open brief aan Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) hun ongenoegen al geuit.

"Er is een noordelijke verschuiving van twee vliegroutes en dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld Grimbergen en Wemmel veel meer overvlogen worden. Er is dus veel meer hinder voor inwoners van het Vlaams Gewest. Daarom gaan we zowel de schorsing als de vernietiging van de beslissing van Belgocontrol vragen", legt Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) uit.

Volgens de Vlaamse regering hebben de federale regering en staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) onvoldoende met Vlaanderen overlegd. Wathelet heeft twee vliegroutes vanop Brussels Airport van de grensregio Brussel-Vlaams Gewest verschoven in de richting Noordrand.

De burgemeesters van Grimbergen, Machelen, Meise, Wemmel en Vilvoorde vinden dat hun inwoners door de verschuiving meer hinder ondervinden. En dat terwijl de geluidshinder op evenwichtige wijze gespreid moest worden en de concentratie van vluchten boven sterk bewoond gebieden zoveel mogelijk beperkt diende te worden. In een open brief aan Peeters verzetten ze zich tegen de verschuiving van de vliegroutes. De Vlaamse regering volgt hen nu.