Wezembeek-Oppem wil geen nieuwe taaleisen voor onthaalouders

De gemeenteraad van faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem heeft maandagavond een motie goedgekeurd waarin de intrekking gevraagd wordt van de nieuwe taaleisen voor onthaalouders en kinderdagverblijven. Die staan in het decreet dat de Vlaamse regering in 2012 goedkeurde en dat in april 2014 van kracht wordt. De motie wordt opgestuurd aan de Vlaamse regering en parlement.

Het nieuwe decreet maakt het bekomen van een vergunning voor het uitoefenen van het beroep van onthaalouder of van verantwoordelijke van een kinderdagverblijf afhankelijk van de kennis van het Nederlands. Deze verplichting geldt niet alleen voor de verantwoordelijke, maar afhankelijk van het aantal kinderen ook voor minstens één van de kinderbegeleiders. Volgens Wezembeek-Oppem zullen, omwille van deze taaleisen, heel wat kinderopvanginitiatieven de deuren moeten sluiten, wat tegelijk heel wat ouders die kinderopvang nodig hebben om te kunnen gaan werken in de problemen brengt.

In Sint-Genesius-Rode worden liefst 107 van de 226 opvangplaatsen rechtstreeks bedreigd. In de goedgekeurde motie staat dat taalgebruik tot nu toe nog nooit een probleem heeft gevormd.

"Als de taaleisen volledig worden toegepast, zijn de gevolgen een echte ramp voor de kinderopvang in deze regio. We vragen ofwel een intrekking van de taalbepalingen in het decreet ofwel een versoepeling ervan. Wij willen al een tijd hierover praten met de afdeling van Kind en Gezin in Zaventem, maar het blijkt niet eenvoudig om een afspraak te maken", aldus burgemeester Frederic Petit (LB-UNION).