2013 was op vijf na warmste jaar op aarde sinds 1850

2013 was het op vijf na warmste jaar op aarde sinds 1850. Dat meldt de World Meteorological Organization (WMO), een instelling van de Verenigde Naties.

De gemiddelde temperatuur op aarde en oceanen lag 0,5 graden Celsius hoger dan in de periode 1961-1990 en 0,03 graden Celsius boven het gemiddelde van het laatste decennium (2001-2010), verduidelijkt de WMO.

Volgens secretaris-generaal van de WMO Michel Jarraud bewijzen deze cijfers de opwarming van de aarde op lange termijn. "De opwarming van de aarde valt niet te ontkennen, ook al gebeurt dit niet uniform. Gezien de recordhoogte van de broeikasgassen in de atmosfeer, zal de temperatuurstijging nog enkele generaties duren", schat de meteoroloog in. "Door onze acties, of liever gezegd het ontbreken aan acties, om de uitstoot van CO2 in te perken, zal de aarde waar onze kinderen en kleinkinderen op zullen wonen, niet dezelfde zijn zoals wij die kennen."

Sinds 1850 worden systematische metingen uitgevoerd naar de temperatuur op aarde. Daaruit bleek dat 13 van de 14 geobserveerde jaren in de 21e eeuw tot de warmste ooit behoren met 2010 en 2005 op kop. Het jaar 1998 vervolledigt de top drie.