4.600 jaar oude piramide opgegraven in Egypte

Archeologen hebben in het zuiden van Egypte een piramide opgegraven die zo'n 4.600 jaar geleden werd gebouwd. Het bouwwerk is daarmee ouder dan de beroemde piramides van Gizeh. De piramide was niet bedoeld als grafmonument. Wat dan wel zijn functie was, is niet meteen duidelijk.
De piramide is doorheen de eeuwen zwaar beschadigd geraakt.

De piramide werd vanonder het zand gehaald door archeologen die aan het werk zijn op de site van Edfu, zo'n 750 kilometer ten zuiden van de Egyptische hoofdstad Caïro. Het bestaan van een piramide op die plaats was bekend bij archeologen, maar tot het team in Edfu aan de slag ging in 2010 was het bouwwerk nooit opgegraven geweest.

Volgens de archeologen moet de piramide ooit 13 meter hoog geweest zijn. Door plundering van de stenen en erosie door de natuurelementen bedraagt de hoogte van het bouwsel nu nog maar 5 meter. Het gaat om een klassieke "trappenpiramide", de eerste vorm van piramidebouw in het oude Egypte.

De piramide hoort dan ook bij de oudste die er zijn. Volgens de wetenschappers is hij gebouwd omstreeks 2600 v.C, tijdens het bewind van de farao's Huni (ca. 2635-2610 v.C.) of Snefru (ca. 2610-2590 v.C.). Daarmee is het bouwwerk enkele decennia ouder dan de grote Piramide van Cheops in Gizeh.

Wat was de functie van de piramide?

Wat de functie was van de piramide, is voorlopig een mysterie. In tegenstelling tot de piramides in Gizeh was hij niet bedoeld als een grafmonument voor een farao of een andere hoogwaardigheidsbekleder. De archeologen gaan ervan uit dat de piramide in Edfu deel uitmaakte van een reeks van zeven piramides, die gebouwd zijn door Huni of Snefru en die verspreid liggen over centraal en zuidelijk Egypte.

Die "provinciale" piramides liggen allemaal in de buurt van grote nederzettingen en hebben geen kamers binnenin. Zes van de zeven hebben ook bijna identieke afmetingen, daarbij inbegrepen die in Edfu. Volgens de archeologen waren de piramides wellicht bedoeld als een symbool om de macht van de farao te tonen in de meer afgelegen delen van het rijk, maar zeker is dat niet.

Lang heeft de piramide in Edfu geen dienst gedaan. Volgens het team van archeologen was de site al verlaten ten tijde van het bewind van de farao Khufu (ook Cheops genoemd), die de grote piramide in Gizeh liet bouwen. Dat gebeurde zo'n 50 jaar na de constructie van de piramide in Edfu. Ook aan de andere piramides in de reeks van zeven werd vanaf dan geen aandacht meer besteed. Wellicht besloot Khufu toen om alle beschikbare middelen en mensen in te zetten op de site in Gizeh.