"Enig gemeenteraadslid mag na vertrek uit partij fractienaam veranderen"

Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte heeft de klacht verworpen die de lokale "Voor U"-partij uit Kortenberg had ingediend tegen het feit dat burgemeester Chris Taes (CD&V) in de gemeenteraad van november vorig jaar had toegestaan dat het enig verkozen gemeenteraadslid van deze partij de naam van de fractie veranderde in "KNV" (Kortenberg Neutrale Visie) nadat hij de partij de rug had toegekeerd.

Volgens de gouverneur heeft een fractie in de gemeenteraad wel degelijk het recht om in de loop van de bestuursperiode haar naam te veranderen. Beslissingen hierover of ook over het verwijderen van iemand uit de gemeenteraadsfractie komen toe aan de meerderheid van de betrokken fractie. In dit geval bestaat de fractie slechts uit één persoon.

Volgens Taes bevestigt dit zijn visie dat de gemeenteraad enkel politieke fracties en niet partijen erkent, wat trouwens ook zo uitdrukkelijk bepaald is in het huishoudelijk reglement van de raad.