"Infrastructuur topprioriteit volgende minister van Onderwijs"

De infrastructuurproblemen in het onderwijs moeten de belangrijkste prioriteit vormen van de volgende Onderwijsminister in de Vlaamse regering. Dat stelt de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) dinsdag in een verkiezingsmemorandum.
AMELIE-BENOIST / BSIP

"De Vlor schuift heel bewust de capaciteitsproblematiek als allereerste en grootste uitdaging naar voren. Die is zo groot en belangrijk dat de aantredende Vlaamse regering geen tijd mag verliezen om ze op te nemen en meteen van start moet gaan met het ontwikkelen van een langetermijnvisie. Er is een duurzaam, structureel en strategisch beleid voor onderwijscapaciteit nodig", zo luidt het letterlijk in het memorandum van de Vlor, de Vlaamse adviesraad over onderwijs.

De Vlor wijst er daarbij ook op dat de komende jaren niet enkel een blijvende toename wordt verwacht van de instroom in het kleuter- en lager onderwijs, maar dat er vanaf 2018 ook een grotere instroom in het secundair onderwijs zal komen. De volgende Vlaamse regering moet dan ook "flexibel genoeg zijn om in te spelen op toekomstige onderwijskundige evoluties en veranderende leerlingenstromen".

Daarnaast stelt de Vlor zich in het memorandum ook kritisch op tegenover de sancties die genomen worden om het spijbelen tegen te gaan. Momenteel kan de studietoelage namelijk worden teruggevorderd als leerlingen te vaak afwezig blijven. "De raad twijfelt sterk aan de effectiviteit van de terugtrekking van de schooltoelage. De raad wil graag in overleg gaan over de principes van deze maatregel en onderzoeken of een alternatief voor dergelijke repressieve aanpak haalbaar is", luidt het.

In verband met de veelbesproken hervorming van het secundair onderwijs vraagt de Vlor enkel om "het overleg met alle betrokken partners verder te zetten".

lees ook