"Kerk moet morele standpunten grondig herzien"

Een grote meerderheid van de Vlaamse katholieken vindt dat de Kerk haar morele standpunten moet herzien. Het gaat dan over bijvoorbeeld scheidingen, samenwonen en homoseksualiteit. "Het bevestigt dat wie trouw is gebleven aan de Kerk, eigenlijk hetzelfde denkt als de gemiddelde Vlaming."

75 tot 85 procent van de Vlaamse kerkelijk geëngageerden - zowel vrijwilligers als wie in loondienst werkt - vindt dat de Kerk een veel opener standpunt moet innemen over bepaalde morele thema's. Dat blijkt uit een onderzoek dat de KU Leuven heeft uitgevoerd en dat vandaag verschijnt in het weekblad Tertio. Het gaat dan in hoofdzaak over de houding tegenover contraceptiva, scheidingen, hertrouwen, homoseksualiteit en het homohuwelijk.

"Het bevestigt dat wie trouw is gebleven aan de Kerk, eigenlijk hetzelfde denkt als de gemiddelde Vlaming", zegt Geert De Kerpel, de hoofdredacteur van het christelijke weekblad in "De ochtend". "Er is overigens een wereldwijde bevraging bezig over die thema's door het Vaticaan zelf. In oktober zitten de bisschoppen hierover samen in Rome. Het toont toch aan dat men hiermee bezig is."

Er is natuurlijk een verschil tussen over sommige thema's praten en effectief ook veranderingen doorvoeren. "Sommige standpunten gaan we uiteraard niet veranderen. De onbreekbaarheid van het huwelijk is een traditie van 2.000 jaar oud. Het gaat erover dat iedereen, wie men ook is en hoe men ook leeft, welkom is in de Kerk."

De Kerpel benadrukt wel dat de Rooms-Katholieke Kerk een wereldkerk is. "Wat wij hier denken in het Westen is een zaak. Andere delen van de wereld denken er volstrekt anders over", zegt hij. "Je merkt wel dat paus Franciscus met zijn volle gewicht deuren aan het openwringen is om daar in alle onbevangenheid over te praten."