"Onverwachte aanwezigheid van kobalt" veroorzaakte ongeval Umicore

Umicore heeft samen met een externe deskundige het eigen onderzoek afgerond naar het arbeidsongeval van 23 januari, waarbij twee medewerkers om het leven kwamen op de site in Olen. Dat meldt het chemiebedrijf. Een chemische reactie zou de oorzaak zijn van het ongeval.

De vaststellingen wijzen erop dat de twee geen fouten maakten. Aan de opslagtank waar ze onderhoudswerken uitvoerden, vond allicht een ontploffing plaats omdat er waterstof in ontstaan was door de "onverwachte aanwezigheid" van een hoeveelheid kobalt.

Ook meteen na het dodelijke ongeval had de directie het al over indicaties dat er een chemische reactie was gebeurd tijdens de las- en slijpwerken van de twee onfortuinlijke werknemers.

Het verslag dat nu klaar is, is volgens Umicore ook al overgemaakt aan de Inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk. Het bedrijf benadrukt woensdag dat het ook het verdere onderzoek door de bevoegde instanties volledig zal blijven ondersteunen.

Intussen zullen volgens Umicore alvast de nodige lessen uit het tragische ongeval getrokken worden. "Waar nodig zullen verdere verbeteringen aangebracht worden om erop toe te zien dat het risico dat zo een ongeval opnieuw voorvalt zo klein mogelijk wordt, zowel in Olen als elders in de Umicore Group", klinkt het.

In het belang van het verdere onderzoek naar de feiten geeft Umicore voorlopig geen bijkomende commentaar.