"Raad van State hoeft niet te beslissen over vliegroutes"

In het Vlaams Parlement is nogal wat kritiek geuit op de Vlaamse regering omdat die naar de Raad van State stapt tegen de nieuwe vliegroutes boven Zaventem. De luchtverkeersleider Belgocontrol heeft enkele routes naar het noorden verlegd, waardoor sommige Vlaamse gemeenten nu meer geluidshinder ervaren. De kritiek op de procedure bij de Raad van State kwam niet alleen van de oppositie, maar ook van de meerderheid.

De burgemeesters van Grimbergen, Machelen, Meise, Wemmel en Grimbergen zijn niet te spreken over de beslissing van Belgocontrol om vluchten af te leiden naar de Noordrand. Hun gemeenten krijgen daardoor meer te kampen met geluidsoverlast. De Vlaamse regering volgt de burgemeesters in hun kritiek en kondigde gisteren aan een procedure op te starten bij de Raad van State.

Die beslissing kreeg tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement vanmiddag veel kritiek, niet alleen van de oppositie, maar ook van de meerderheid. "Naar de Raad van State trekken en aan die instantie overlaten om te beslissen welke routes al dan niet meer bezwarend zijn, dat is niet de taak van de Raad van State", luidde het bij Vlaams Parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V). "We hebben in het verleden al te veel beslissingen gezien die getuigen van een soort willekeur."

Van Rompuy vreest een nieuwe "juridisering" van het dossier vlak voor de verkiezingen. Hij ziet liever extra overleg om te komen tot "stabiliteit" voor de regio rond de luchthaven. "De omgeving van de luchthaven vraagt stabiliteit. Die stabiliteit kan er alleen maar komen als inderdaad de procedures gerespecteerd worden. U hebt gelijk als u zegt dat er onvoldoende overleg is, dat er eenzijdige beslissingen genomen zijn. Dus daar moet overleg komen. Maar er moet ook stabiliteit komen."

Tine Eerlingen (N-VA) vindt het goed dat de regering optreedt tegen de routes, maar dringt tegelijk aan op bijkomend overleg. "CD&V zit ook in de federale regering. Waarom dringt u via uw collega's daar niet aan op de uitvoering van het luchthavenakkoord?". Zij vroeg zich ook af waarom de regering niet opteert voor een bespreking in het Overlegcomité tussen de federale regering en de deelstaatregeringen.

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) verdedigde de beslissing van de Vlaamse regering. De verschuiving van de routes is in strijd met de eerdere luchthavenakkoorden. "Wij stellen vast dat de procedure niet is gerespecteerd. Er is niet overlegd met de Vlaamse regering en er is geen impactstudie gemaakt. Voorts is er geen uitspraak georganiseerd."