"VN-rapport is oneerlijk, verdraaid en gekleurd"

Het vernietigende VN-rapport over kindermisbruik door geestelijken is "oneerlijk, verdraaid en ideologisch gekleurd". Dat zegt aartsbisschop Silvano Tomasi, die vorige maand verhoord werd door de VN-commissie. In een persmededeling had het Vaticaan eerder laten weten dat het de conclusies van het rapport "grondig zal bestuderen".
Tomasi (links) vorige maand toen hij verhoord werd door de VN-commissie.

Tomasi leidde de delegatie die midden vorige maand verhoord werd door de VN-commissie die het rapport heeft opgesteld. Hij zei vanmiddag op Radio Vaticaan dat ngo's die pleiten voor het homohuwelijk wellicht de VN-commissie hebben beïnvloed om "een ideologische lijn" in het rapport af te dwingen.

Tomasi zei ook dat de VN niet van de kerk kan vragen om zijn "niet-onderhandelbare" morele leer te veranderen. De aartsbisschop reageert daarmee op de kritiek in het rapport op de standpunten van de kerk over homoseksualiteit, anticonceptie en abortus.

"De Heilige Stoel neemt akte van de conclusies van de Commissie voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties en zal deze grondig bestuderen", meldde het Vaticaan eerder vanmiddag in een persmededeling, die voorts niet in detail inging op de conclusies en aanbevelingen van het rapport.

Het Vaticaan was tegelijk ook scherp voor de experts van de VN. Zo werd er gesproken van "een poging om zich te bemoeien met de morele leer van de kerk inzake de waardigheid van de mens en de beoefening van de religieuze vrijheid". Het Vaticaan reageerde daarmee, net als Tomasi, op de kritiek in het rapport op de standpunten van de kerk over homoseksualiteit, anticonceptie en abortus.

"De Heilige Stoel herhaalt zijn engagement om de rechten van kinderen te verdedigen en te beschermen, in overeenstemming met de principes van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, en met de morele en religieuze waarden die uitgedragen worden door de katholieke leer", besloot het Vaticaan.

"Beleid van Vaticaan maakte misbruik mogelijk"

Het Vaticaan heeft de reputatie van de kerk systematisch boven de bescherming van kinderen gesteld, staat in het rapport van de Commissie voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. "De commissie is er ernstig bezorgd over dat het Vaticaan de omvang van de misdrijven niet erkent en niet de nodige maatregelen heeft genomen om de zaken van kindermisbruik aan te pakken en kinderen te beschermen."

"Het Vaticaan heeft praktijken en beleidsmaatregelen aangenomen die ertoe hebben geleid dat het misbruik kon voortgaan en dat de daders ongestraft bleven", luidt het ook. Door dat beleid van het Vaticaan hebben geestelijken de voorbije decennia tienduizenden kinderen kunnen aanranden en verkrachten, aldus het rapport. Er wordt onder meer verwezen naar de praktijk om daders van misbruik te verplaatsen van parochie naar parochie.

De commissie vraagt dat het Vaticaan onmiddellijk alle geestelijken van wie geweten is dat ze kinderen hebben misbruikt, uit hun functie zet en overdraagt aan het gerecht. De commissie wil ook dat het Vaticaan zijn archieven openstelt over alle misbruikzaken, waardoor de daders en "diegenen die hielpen om de misdrijven te verbergen" bestraft kunnen worden.

De experts van de VN willen voorts dat het Vaticaan een onafhankelijk onderzoek uitvoert naar alle zaken van seksueel misbruik en hoe daarop geregeerd is door de kerkelijke autoriteiten. Ze dringen er ook op aan dat er strenge regels zouden komen inzake een meldingsplicht van misbruik bij de politie.

In het rapport wordt ten slotte kritiek geleverd op de standpunten van de Heilige Stoel over homoseksualiteit, anticonceptie en abortus. De aanbevelingen van de commissie zijn niet-bindend en er is geen mechanisme om ze af te dwingen. Voor het onderzoek onderwierpen ze midden vorige maand vertegenwoordigers van het Vaticaan aan een verhoor (kleine foto).

Onlangs raakte bekend dat de voormalige paus Benedictus tijdens de laatste twee jaar van zijn pontificaat 400 priesters ontslagen heeft wegens kindermisbruik. De huidige paus Franciscus heeft een commissie opgericht om kindermisbruik in de kerk aan te pakken.

Meest gelezen