Buitenlandse studenten theologie komen Vlaamse priesters te hulp

Het aartsbisdom Mechelen en Brussel wil buitenlandse studenten theologie aan de KU Leuven inzetten om op tijdelijke basis eucharistievieringen te leiden. Dat meldt Het Nieuwsblad. Op die manier probeert het aartsbisdom het tekort aan priesters in te dijken. Bedoeling is dat de studenten vooral tijdens het weekend en in vakantieperiodes de taken van de bestaande priesters overnemen.

Het aartsbisdom Mechelen en Brussel neemt een opmerkelijk initiatief: in een poging het tekort aan priesters op te vangen, wil het bisdom buitenlandse studenten theologie inzetten om op tijdelijke basis eucharistievieringen te leiden.

"Het gaat om buitenlandse jongeren die al priester zijn en die aan de KU Leuven studeren of doctoreren", vertelt woordvoerder Jeroen Moens aan Het Nieuwsblad. "Momenteel zijn we op zoek naar gastgezinnen zodat ze hier tijdens de vakanties of het weekend kunnen blijven. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de hele zomerperiode priester zijn in een parochie binnen het vicariaat Vlaams-Brabant dat deel uitmaakt van het aartsbisdom."

Aan onze redactie benadrukt Moens dat het niet om een actieve "ronselcampagne" gaat. Hoe dan ook moeten de kandidaten aan enkele voorwaarden voldoen. Naast het feit dat ze al priester moeten zijn, moeten ze ook voldoende Nederlands spreken. Ze moeten ook een cursus over de Belgische kerkelijke cultuur volgen.

Het idee is op zich niet nieuw. Nu al zijn hier en daar buitenlandse priesters in ons land actief. In Franstalig België worden buitenlandse studenten al langer in het parochiale leven ingeschakeld. Dat kan doorgaans vlotter omdat de taalbarrière minder speelt. Toch blijft hun aantal beperkt tot enkele tientallen. Op dit moment hebben zich 12 kandidaten bij het aartsbisdom van Mechelen en Brussel aangemeld.