De Crem: "Eerst economische groei, dan pas lastenverlaging"

"Ik denk dat we eerst voor een economische groei van om en bij de 2 procent moeten gaan voor er iets bijkomends kan gebeuren", zegt CD&V-vicepremier Pieter De Crem in "De ochtend".

Vicepremier Pieter De Crem (CD&V) vindt dat er de komende tijd geen extra loonlastenverlaging kan komen. Eerst moet de economie groeien, zegt hij in De Standaard. "Lastenverlagingen betekenen minder inkomsten voor de federale en Vlaamse overheid, terwijl de uitstroom van middelen naar de steden natuurlijk nog altijd blijft aanhouden", zegt hij op Radio 1.

De Crem beklemtoont overigens dat er al heel wat gebeurd is. "Deze regering heeft al heel wat lastenverlagingen doorgevoerd en daar komt er in 2015, 2017 en 2019 nog telkens een bovenop", zegt hij in "De ochtend", maar hij stelt dat er voor nog een bijkomende lastenverlaging momenteel geen ruimte is. "Er is daarnaast ook nog het begrotingstekort dat moet worden teruggedrongen en de schuld die onder controle moet worden gehouden."

"Pas als we gedurende enkele jaren een hogere groei dan twee procent halen, kunnen we eventueel een fiscale hervorming doorvoeren die een globale en algemene, maar zeker geen lineaire lastenverlaging met zich meebrengt", zegt hij in De Standaard.

lees ook