Delinquent gedrag afhankelijk van schoolervaring

Het verschil in delinquent gedrag tussen jongeren van Belgische afkomst en jongeren van niet-Belgische afkomst komt niet door hun etnische achtergrond, maar door hun verschillende schoolervaring. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven.
ERIC HERCHAFT
Wie vaak spijbelt of zich slecht voelt op school, stelt vaker crimineel gedrag.

Onderzoekers van de KU Leuven hebben 2.502 Brusselse jongeren ondervraagd die schoollopen in Nederlandstalige scholen. De onderzoekers peilden naar de afkomst van de scholieren en naar de eventuele delicten die ze het afgelopen jaar hadden gepleegd. Enkel jongeren waarvan beide ouders van Belgische afkomst zijn, worden door het onderzoek bij de autochtonen gerekend. De onderzoekers kwamen tot enkele opvallende vaststellingen.

Jongeren van niet-Belgische afkomst en in het bijzonder van Turkse en Marokkaanse afkomst blijken opvallend vaker gewelddelicten te plegen. Dat gaat dan over bedreigen of lastigvallen van mensen op straat tot het dragen van een wapen. Jongeren waarvan beide ouders van Belgische afkomst zijn, blijken dan weer veel vaker (kleine) diefstallen te plegen en veel vaker zwart te rijden op het openbaar vervoer.

Het verschil in delinquent gedrag komt volgens de onderzoekers niet door hun etnische achtergrond, maar door de verschillende schoolervaringen. "De kans dat jongeren delinquent gedrag stellen is groter wanneer jongeren in het technisch of beroepsonderwijs school lopen, al eens een jaar hebben gedubbeld, zich niet zo goed voelen op school en regelmatig spijbelen", klinkt het.

Volgens onderzoeker Stefaan Pleysier wegen die schoolvariabelen veel meer door dan de afkomst. "Het toont het belang aan van de schoolloopbaan en de goede opvolging van jongeren", zegt hij in "De ochtend". "We hebben een systeem nodig waar de jongeren niet te snel worden doorverwezen en zo telkens opnieuw op een andere school moeten herbeginnen."

Aantal jongeren dat aangeeft het betreffende delict minstens een keer in het voorbije jaar te hebben gepleegd, naar afkomst (in percentages).

  Jongeren van Belgische afkomst Jongeren van niet-Belgische afkomst
Zwartrijden 74,3 65,2
Vandalisme 21,5 19,7
Diefstal < €5 39,8 26,3
Diefstal > €5 15,4 13,0
Drugverkoop 5,7 6,2
Fysiek geweld 12,1 19,4
Openbare wapendracht 8,3 11,5
Bedreiging op straat 9,7 13,3
Inbraak 3,6 5,1