Directie en vakbonden Wincor Nixdorf sluiten protocolakkoord

De directie en de vakbonden bij Wincor Nixdorf in Zaventem hebben een protocolakkoord afgesloten over een cao werkzekerheid. De bonden zullen het akkoord volgende dinsdag verdedigen op een personeelsvergadering. Bij het computerbedrijf was twee weken geleden sociale onrust ontstaan over de aankondiging dat de directie activiteiten wilde uitbesteden. Dat zou op termijn 90 van de 150 banen kosten, maar dat blijkt nu voorbarig.

"In het protocolakkoord staat zwart op wit dat de directie momenteel niet de intentie heeft om activiteiten uit te besteden en dat dit enkel kan mits de vakbonden akkoord gaan. Ook over ontslagen om economische reden zal er voorafgaandelijk overlegd worden met de syndicale delegatie", aldus vakbondssecretaris Jan Meeuwens (BBTK). "De directie belooft in dat geval boven de wettelijke minima een extra vergoeding uit te betalen aan wie ontslagen wordt". Ze zou benadrukt hebben dat ze momenteel geen plannen heeft in die zin.

Het protocolakkoord moet leiden tot een cao werkzekerheid van onbepaalde duur. "Die zal pas kunnen opgezegd worden na één jaar met een opzegtermijn van zes maanden. We zullen het akkoord tijdens de personeelsvergadering verdedigen omdat we menen dat er voldoende remmen ingebouwd zijn om ontslagen te vermijden en activiteiten uit te besteden zonder ons akkoord", aldus Meeuwens. "Het is een protocolakkoord, dus het personeel heeft het laatste woord."