Meer mensen krijgen geen autoverzekering bij verzekeraar

Het afgelopen jaar is het aantal mensen dat zich bij geen enkele autoverzekeraar kon verzekeren, opnieuw gestegen. "Die stijging is al aan de gang sinds 2008", zegt Bertrand Leton, voorzitter van het Tariferingsbureau Autoverzekeringen, het vangnet voor bestuurders die niet of moeilijk aan een autopolis raken. "We hebben nog geen cijfers voor heel 2013, maar van november 2012 tot en met oktober vorig jaar is het aantal offertes met 20 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar."

Wie geen verzekering kan krijgen, of een heel hoge premie moet betalen, kan aankloppen bij het Tariferingsbureau. Gebruikers kunnen hun dossier insturen en als aan alle voorwaarden voldaan is, stelt het Tariferingsbureau een offerte voor. Dat gebeurde in de periode van november 2012 tot oktober 2013 21.855 keer. Dat is 19,7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen werden 17.418 offertes aangeboden.

Bertrand Leton, voorzitter van het Tariferingsbureau Autoverzekeringen, ziet voor die nieuwe stijging verschillende verklaringen. In de eerste plaats het feit dat, met een elektronisch formulier, de aanvraag makkelijker geworden is. "Daarnaast is er natuurlijk de crisis. Het is geen toeval dat de stijging begonnen is in 2008. Sindsdien is ook het aantal dossiers gestegen waarbij wanbetaling in het spel was. In 2005 ging het nog om 13 procent, in 2013 om 18 procent."

De afgelopen jaren is de bonus-malusgraad van de aanvragers ook gedaald. "In 2006 lag die op 13,5, in 2010 op 12,7. De cijfers vanaf 2011 kan ik hiermee niet vergelijken."

Het Tariferingsbureau draait met verlies. "Maar dat is ook de filosofie van het systeem", zegt Leton. "De verliezen worden bijgepast door alle maatschappijen die in België op de markt aanwezig zijn."