Vermoedelijk meer dan 13.000 besneden vrouwen in België

Het aantal vrouwen dat "heel waarschijnlijk reeds besneden" is, is in ons land gestegen van 6.260 in 2007 tot 13.112 in 2012. Dat blijkt uit een studie door het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen op vraag van de FOD Volksgezondheid over vrouwelijke genitale verminkingen (VGV) in België. "De verdubbeling is te verklaren door de stijging van het aantal vrouwen die naar België komen uit landen waar de verminkingen wordt toegepast", klinkt het.

Het aantal meisjes dat risico loopt op een besnijdenis is gestegen van 1.975 naar 4.084.

De studie gebeurde op basis van schattingen: eerst werd een zo nauwkeurig mogelijke schatting gemaakt van het aantal vrouwen die op Belgisch grondgebied wonen en afkomstig zijn uit een van de landen waar vrouwelijke genitale verminking wordt toegepast en het aantal meisjes geboren uit deze moeders. Daarna hebben de onderzoekers gekeken naar het percentage vrouwen dat in de landen van afkomst besneden wordt.

"De studie toont aan dat de nood aan preventie en medische en sociale behandeling groot is", aldus onderzoekster Fabienne Richard. "Er werden wel al grote inspanningen gedaan voor het opleiden van professionelen en er bestaan gespecialiseerde verenigingen voor preventie van VGV."

Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) kondigde woensdag nog aan dat in het UZ Gent en UMC Sint-Pieter centra voor multidisciplinaire behandeling van verminkte vrouwen zullen komen, waarvoor de overheid jaarlijks 500.000 euro uittrekt. Elk jaar zullen daar 200 vrouwen geholpen kunnen worden.

Volgens Veerle Doosche van GAMS, een organisatie die zich tegen besnijdenis verzet, is het belangrijk dat de er aandacht voor blijft bestaan. Om dit standpunt kracht bij te zetten, organiseerde GAMS deze middag een flash mob (zie foto) in het Centraal station van Antwerpen.

Meest gelezen