19% Limburgse jongeren zit zonder werk

Bijna 19% van de Limburgse jongeren zit zonder werk. In het provinciehuis in Hasselt komen alle betrokken partijen vandaag samen, in de hoop het tij te kunnen keren.

De jeugdwerkloosheid in Limburg ligt iets hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Vooral in de mijngemeenten.

Het aantal vacatures in Limburg is daar ook sterker gedaald dan in de rest van Vlaanderen. Maar het knelpunt blijft dat nog veel te veel jongeren er niet in slagen om een diploma te behalen. De VDAB wil hen door stages in bedrijven toch aan het werk krijgen.

In Maasmechelen is 26% van de jongeren werkloos, in Meeuwen-Gruitrode is dat maar 11%.