"Vier miljard besparen tegen 2018 met efficiëntere overheid"

In vergelijking met onze buurlanden werkt onze overheid niet efficiënt genoeg. Dat zegt het Verbond van Belgische ondernemingen (VBO) op basis van een studie die ze hebben uitgevoerd. Volgens de werkgeversorganisatie kan België tegen 2018 tot vier miljard euro besparen door efficiënter te gaan werken.

"De kosten van de overheid in België liggen hoger dan in onze buurlanden, zonder dat daar vaak een betere dienstverlening tegenover staat", zegt Geert Vancronenburg, hoofdeconoom van het Verbond van Belgische Ondernemingen in "De ochtend".

Enkel op het vlak van onderwijs ligt het anders. "Ook daar liggen de kosten hoger dan in onze buurlanden, maar ook de kwaliteit ligt hoger", zegt Vancronenburg. "Onze voorsprong is wel aan het slinken. Hoewel we denken dat er ook op vlak van onderwijs enige efficiëntiewinst kan worden geboekt, moet men daar toch opletten. Men mag niet raken aan de kwaliteit van ons onderwijs dat zo belangrijk is."

"Besparingen op elk niveau"

Volgens de hoofdeconoom zou België vier miljard euro kunnen besparen als het de komende vier jaar efficiënter gaat weren. Die besparingen moeten volgens hem gebeuren op elk niveau. "Zowel het federale niveau als de regio's als de gemeenten zouden volgens onze berekeningen een derde van de besparingen op zich moeten nemen", zegt hij.

Hel geld dat vrijkomt kan volgens het VBO gebruikt worden om de begroting op orde te krijgen, maar ook om de lasten op arbeid naar beneden te halen. "Als we de lasten op arbeid willen verminderen, wat heel belangrijk is, dan zullen we dat moeten financieren. Een manier om dat te doen is een efficiëntere overheid. Er moet meer politiek bewustzijn komen over het belang ervan", zegt hij.

Concreet vraagt het VBO aan de komende regeringen om samen een globaal efficiëntiepact op te stellen, waarbij ze een doelstelling naar voren schuiven voor de komende vier jaar. Volgens het VBO lijkt 4 miljard een doelstelling die haalbaar is.