Apostelretabel Sint-Dimpnakerk van Geel op Vlaamse Topstukkenlijst

Het apostelretabel van de Sint-Dimpnakerk van Geel is definitief opgenomen op de Vlaamse Topstukkenlijst, de lijst met het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap dat een bijzondere bescherming geniet. Dat heeft Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) bekendgemaakt.

Al in 2011 werd uitzonderlijk kerkelijk erfgoed op de Topstukkenlijst geplaatst, zoals het passieretabel en het retabel van Sint-Dimpna uit de gelijknamige kerk in Geel. Nu wordt ook het apostelretabel op de zijmuur van de Sint-Dimpnakerk van Geel definitief beschermd. "Het is veruit het oudst bewaarde Vlaamse retabel in gepolychromeerde natuursteen", luidt het.

De opname op de Topstukkenlijst heeft een aantal gevolgen voor de eigenaar. Zo is een toestemming van de Vlaamse overheid nodig als hij het topstuk buiten Vlaanderen wil brengen. Gaat het om een definitieve uitvoer dan kan de Vlaamse overheid de toelating weigeren als ze zich engageert om het Topstuk van de eigenaar te kopen tegen de internationale marktwaarde van het object.

Met de opname van het apostelretabel van de Sint-Dimpnakerk van Geel bevat de Topstukkenlijst nu 398 individuele stukken en 38 verzamelingen.