Beelden van dunne mensen helpen niet om zelf te vermageren

Wanneer mensen geconfronteerd worden met beelden van slanke mensen, blijkt dat geen inspiratie te zijn om zelf af te vallen. Vaak worden mensen er zelfs dikker van, zo wijst een studie van de Universiteit Maastricht uit.

De confrontatie met het ideaal van een of meerdere maatjes minder werkt dus niet motiverend, hoewel dit "magerheidsideaal" vaak wel de doelstelling is voor mensen die willen afvallen. Volgens Anne-Kathrin Klesse van de Universiteit Maastricht heeft het een averechts effect. Mensen op dieet gaan net moeilijker afvallen wanneer ze geregeld worden geconfronteerd met de foto van een dun model. In sommige gevallen jaagt dit hun gewicht zelfs weer de hoogte in.

"Onder invloed van de media worden mensen dagelijks geconfronteerd met de sociale norm om dun te zijn", aldus onderzoekster Anne-Kathrin Klesse. "Het herhaaldelijk zien van beelden die het 'dun-ideaal' uitdragen, kan een invloed hebben op iemands zelfbeeld. Blootstelling aan modellen met onrealistische lichaamsmaten verandert het geloof dat het eigen afvaldoel haalbaar is. Mensen die diëten, raken zo gedemotiveerd om nog moeite en energie te steken in het, voor hun gevoel, toch onhaalbare doel, waardoor ze er an afzien. Een extreem dun model laat een einddoel zien dat erg ver weg ligt van je 'huidige zelf'. De grote discrepantie hiertussen lokt inconsistent gedrag uit, bijvoorbeeld door ongezonde snacks te eten."

De onderzoekster komt tot die conclusie nadat ze testen uitvoerde bij 2 groepen, waarvan er slechts één de foto's van ideale maten kreeg voorgeschoteld.