Beke geeft zowel De Crem als Peeters gelijk over loonlastenverlaging

Volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke moet er de komende jaren zowel worden ingezet op budgettaire discipline als op het dichten van de loonkloof. Beke probeert daarmee zowel zijn vicepremier Pieter De Crem als Vlaams minister-president Kris Peeters bij te treden. Wie een tegenstelling ziet tussen de uitspraken van De Crem en Peeters, zoekt volgens Beke "spijkers op laag water". Dat zei hij in "De ochtend" op Radio 1.

CD&V-vicepremier Pieter De Crem had gisteren in De Standaard laten verstaan dat er eerst sprake moet zijn van een economische groei van om en bij de 2 procent vooraleer er een bijkomende loonlastenverlaging zou kunnen komen.

Later op de dag, met name in "Villa politica", noemde Vlaams minister-president Kris Peeters dat een "persoonlijk standpunt van Pieter De Crem". Peeters zei dat hij de budgettaire bezorgdheid van De Crem deelde. "Maar wij hebben als CD&V heel duidelijk gezegd: voor ons moet er een serieus element in het volgende regeerakkoord zitten wat de loonkosten betreft. Sterker nog: wij hebben gezegd dat die loonkloof dichtgereden moet worden tegen 2018. Als dat niet in een regeerakkoord zit, zullen wij geen deel uitmaken van een regering. Dat is een heel duidelijk CD&V-standpunt."

CD&V-voorzitter Wouter Beke moest vandaag in "De ochtend" het beeld van een verdeelde CD&V counteren. Volgens hem hebben zowel De Crem als Peeters een punt. "We hebben op ons congres in november gezegd dat de loonkloof moet worden teruggedrongen tegen 2018. Dat is een prioriteit. Tegelijk zegt Pieter De Crem dat we de komende jaren over het budget moeten waken en het tekort terugdringen", aldus Beke.

Volgens de CD&V-voorzitter hoeft er ook geen tegenstelling te bestaan tussen beide ambities. Wie die tegenstelling toch ziet, zoekt volgens Beke "spijkers op laag water". "Niemand heeft meer gedaan voor de budgettaire discipline dan Pieter De Crem en Koen Geens op federaal niveau en Kris Peeters op Vlaams niveau met een begrotingsevenwicht. Daarnaast is het voor ons een absolute prioriteit om meer werkgelegenheid en groei te creëren en daarvoor is een loonlastenverlaging nodig", aldus Beke.