Beursgenoteerd bedrijf Sucraf wil vereffening aanvragen

Het beursgenoteerde bedrijf Sucraf is op sterven na dood. Het wil op 10 juni een buitengewone algemene vergadering (BAV) bijeenroepen om de vereffing aan te vragen, als er tegen dan geen oplossing is gevonden voor het dossier van zijn suikerplantage en -fabriek 'Sucrerie de Kiliba' in de Democratische Republiek Congo. De hoofdaandeelhouder heeft aan de raad van bestuur laten weten niet langer alleen te willen opdraaien voor de kosten, zo blijkt uit een persbericht.

"Hoofdaandeelhouder Group Sopex stelt als voorwaarde voor het voortzetten van haar financiële steun aan Sucraf, dat ook de andere belangrijke aandeelhouders hun bijdrage leveren in de kosten", staat in het persbericht. Tegen de algemene vergadering van 10 juni moet hierover duidelijkheid zijn, zo niet wordt een BAV bijeengeroepen.

Een eventuele vereffening is dramatisch voor de aandeelhouders. Omdat het eigen vermogen van de vennootschap negatief is, zullen zij immers geen liquidatiebonus ontvangen.De handel in het aandeel Sucraf werd woensdag opgeschort door de beursregulator FSMA.

De problemen met de suikerplantage en -fabriek slepen al jaren aan. De Sucrerie de Kiliba is volgens Sucraf op een frauduleuze manier in vereffening gesteld op last van de Congolese overheid. Sucraf heeft verschillende gerechtelijke procedures lopen, maar ook die zitten volledig geblokkeerd.

Group Sopex financiert naar eigen zeggen helemaal alleen de kosten van de juridische en administratieve procedures, plus alle studiekosten voor een eventuele heropstart van de suikerfabriek, alsook de kosten voor de raden van bestuur en algemene vergaderingen in Congo en de werkingskosten van Sucraf. "We menen dat er, ondanks de inspanningen en acties ondernomen door de raad van bestuur en rekening houdend met de politieke situatie in DRC, weinig hoop bestaat dat er in de nabije toekomst een oplossing bestaat voor deze situatie". Sopex wil dus niet langer alleen opdraaien voor de kosten.