Dienst Vreemdelingenzaken wees vorig jaar 2.712 EU-burgers uit

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft vorig jaar 2.712 burgers uit de Europese Unie ons land uitgewezen. Dat schrijft De Morgen. Het aantal is in drie jaar tijd verdrievoudigd.

"Het gaat niet om fysieke uitwijzingen, maar om een administratieve procedure. We stellen een eind aan hun verblijf wanneer die mensen een onredelijke belasting vormen voor de sociale zekerheid", zegt Katrien Jansseune van de FOD Binnenlandse Zaken.

De stijging is het gevolg van de strengere opvolging door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Sinds 2011 worden de gegevens van DVZ ook gekoppeld aan de kruispuntdatabank sociale zekerheid. Vooral Roemenen en Bulgaren zouden worden uitgewezen.

De Europese richtlijn over het vrij verkeer van personen (2004) bepaalt dat alle EU-onderdanen het recht hebben om vrij te circuleren. Daarin staat ook de voorwaarde dat men geen onredelijke belasting mag vormen voor het sociaal systeem.