Drie ton ivoor vernietigd aan de voet van de Eiffeltoren

De demonstratieve vernietiging was een aanklacht tegen de wildstroperij en illegale handel. Aan de voet van de Eiffeltoren werden ivoren slagtanden, juwelen en sculpturen voor een totale waarde van maar liefst 1 miljoen euro verbrijzeld. Dierenbeschermingsorganisaties noemen dit "een krachtig symbolisch gebaar".

Nicolas Hulot, speciaal gezant van president François Hollande, wees op de voortrekkersrol van Frankrijk. "We zijn de eersten in Europa die een krachtig signaal sturen voor de bestrijding van de illegale handel in bedreigde soorten. Met dit gebaar willen we laten zien dat ivoor waardeloos is". In totaal 698 slagtanden en 15.357 scupturen, die door douane in beslag werden genomen na het van kracht worden van het internationaal moratium op ivoor in 1989, werden tot korrels vermalen.

Tienduizenden olifanten worden jaarlijks afgeslacht voor hun slagtanden, bestemd voor de ivoorhandel die wereldwijd geraamd wordt op 10 miljard dollar. Het merendeel van het in Frankrijk in beslag genomen ivoor is afkomstig uit Centraal- en West-Afrika en was bestemd voor China. In Centraal-Afika is de voorbije tien jaar zo 60 procent van de olifantenpopulatie uitgeroeid.


De strijd tegen het stropen van olifanten wordt gelinkt aan de strijd tegen islamistisch extremisme. Milieubewegingen zeggen dat de stroperij helpt bij de financiering van jihadistische groepen. De VS, China, de Filipijnen en Gabon behoren tot de landen die een deel van hun voorraad ivoor hebben vernietigd. Volgens de organisatie Pro Wildlife werd vorig jaar een recordhoeveelheid van meer dan 40 ton ivoor wereldwijd in beslag genomen.