Gebedswakes tegen uitbreiding van euthanasiewet

In verschillende kerken in het bisdom Mechelen-Brussel waren er vanavond gebedswakes en vastenacties tegen de uitbreiding van de euthanasiewet naar wilsbewame jongeren. In de basiliek van Koekelberg was een eucumenische dienst voorgegaan door aartsbisschop André Léonard, de Gentse bisschop Luc Van Looy, de ortodoxe metropoliet en een anglikaanse priester.

In de basiliek van Koekelberg waren er ongeveer 1.000 gelovigen aanwezig. Onder de talrijke geestelijken waren veel zusters van Afrikaanse en Aziatische origine en een opvallende delegatie orthodoxe gelovigen. Ruim een uur hebben ze samen gebeden en gezongen om zo hun bezorgdheid te uiten over de nieuwe euthanasiewet voor wilsbekwame jongeren. Met hun wake wilden de deelnemers ook emotioneel signaal geven aan de politici.

De vier organiserende bisschoppen verklaarden in hun gezamenlijke oproep dat ze "het geweten van de mensen wilden wakker schudden en een ultiem maatschappelijk debat uitlokken op het moment dat in ons land een wetgeving dreigt tot stand te komen die de mogelijkheid van euthanasie uitbreidt naar minderjarigen."

Aartsbisschop Léonard die de dienst voorging, benadrukt dat hij de democratische spelregels in dit land zeker aanvaardt, maar met deze symbolische actie toch wil waarschuwen voor een mogelijke verdere uitbreiding van de euthanasiewet naar dementerenden. "We willen bijdragen tot het publiek debat hierover, dat hoegenaamd niet gesloten is. We willen de gewetens van onze burgers wakker houden over de risico's die gebonden zijn aan een verdere uitbreiding van de wetgeving."

Wet verder uitbreiden is taboe voor gelovigen

Voor de aanwezige gelovigen is een verdere uitbreiding van de wet onbespreekbaar want onmenselijk. " Het leven is heel waardevol, ondanks zware ziektes. Het blijft toch het beëindigen van het leven dat we ons niet zelf hebben gegeven, maar van God hebben gekregen. Dat moeten we respecteren, aldus een jonge gelovige. Euthanasie is voor de gelovigen hier zelfs in het geval van terminale ziekte volledig uitgesloten. "Ik heb voor de keuze op zich niet echt respect, maar ik kan ze wel begrijpen," zo vertelt een andere aanwezige.

In Leuven daagden er ook 400 gelovigen op vanavond. De komende dagen volgen nog verschillende wakes.