OM vraagt vrijspraak voor vredesactivisten die De Crem viseerden

Voor de correctionele rechtbank van Brussel is vandaag het proces van start gegaan tegen de vzw Forum voor Vredesactie. Activisten hadden enkele jaren geleden het kabinet van minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) beklad. Het Openbaar Ministerie vraagt hun vrijspraak.

Op 14 november 2008 hadden zo’n 25 manifestanten het gebouw van het ministerie van Defensie beklad met rode verf, om hun ongenoegen te uiten over het beleid van minister van Defensie Pieter De Crem inzake de oorlog in Afghanistan.

De Crem eist nu 233,86 euro van de vzw voor de kosten die Defensie heeft gemaakt om de boel na de manifestatie op te ruimen.

"Het was de bedoeling om te ensceneren dat het bloed uit de muren van het ministerie liep", pleitte meester Johan Verstraeten, die de vzw Forum voor Vredesactie verdedigt. "Daarbij is afwasbare kinderverf gebruikt. Het is overigens altijd de bedoeling geweest van de actievoerders om alles achteraf zelf op te kuisen. Dus er kan volgens ons geen sprake zijn van het opzettelijk beschadigen van onroerende goederen."

De advocaat van de Belgische Staat zag dat evenwel anders. "Die mensen hebben een historische gevel beklad met verf", sprak advocaat Anita Van den Wouwer . "Het gaat om ernstige feiten en de actievoerders zijn over de schreef gegaan. Defensie heeft meteen manschappen ingezet om indringing in de poreuze witte gevel van het ministerie te vermijden, want anders was de schade veel groter geweest."

Dat Pieter De Crem zich burgerlijke partij had gesteld om zo een gerechtelijk onderzoek op gang te brengen voor zo’n bedrag, is volgens de vredesactivisten buiten alle proportie. Meester Verstraeten vroeg naast de vrijspraak dat de rechter de hele strafvordering nietig liet verklaren.

"Alleen al deze zitting kost een veelvoud van het bedrag dat hier wordt geëist. Daarenboven heeft een minister zich te houden aan het zuinigheidsbeginsel, wat inhoudt dat de overheid zuinig moet omspringen met haar middelen. Het kan niet zomaar onderzoeken laten instellen die een veelvoud kosten van de mogelijke opbrengst. Ik vraag dan ook dat u de burgerlijkepartijstelling onwettig verklaart."

Het Openbaar Ministerie vroeg vandaag de vrijspraak voor de vzw. Het vonnis valt midden maart.