Privéschool voor jongeren met autisme in Diest

Op de site van de Citadel van Diest gaat volgend schooljaar een private school van start die aangepast secundair onderwijs biedt voor jongeren met autisme. De initiatiefneemster is een vrouw wiens kind een autismespectrumstoornis heeft. "De Lift" wil jongeren via onderwijs op hun maat naar een hoger "niveau" brengen.

De Lift werkt doelen en methodes uit op maat van de jongeren. Er wordt hierbij bijzondere aandacht besteed aan hun specifieke moeilijkheden door bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining te voorzien.

Centraal in het lessenpakket staat informatica. Jongeren met autisme zijn geschikt voor dit soort werk omdat ze zeer doelgericht kunnen werken. Bedoeling van De Lift is hen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

De nieuwe school kan gedurende enkele jaren gebruik maken van een van de gebouwen op de Citadel in afwachting dat die worden afgebroken. Tot 2011 was hier het 1e Bataljon Parachutisten gehuisvest, waarna de site onteigend werd door het stadsbestuur. Tegen 2023 komt er op de site een nieuwbouw van het AZ Diest.