VRT Nieuws vernieuwt buitenlandaanbod met pop-upcorrespondenten

VRT Nieuws wil zijn buitenlandaanbod uitbreiden. Daartoe introduceert de nieuwsdienst van de openbare omroep vanaf 2015 pop-upcorrespondentschappen. "Voortaan gaan radio, tv en online nog meer naar het buitenland, op meer plekken, om zelf het nieuws te gaan coveren", zegt algemeen hoofdredacteur Luc Rademakers.
Lies Willaert

Een pop-upcorrespondentschap houdt in dat reporters voor langere tijd naar "hot spots" in de wereld uitgestuurd kunnen worden.

"Als het brandt in Caïro, gaat VRT Nieuws daar voor langere tijd naar toe. Als de spanningen in Rusland hoog oplopen, gaan we voor langere tijd in Moskou of omgeving werken. Het zijn maar 2 voorbeelden van een eindeloze lijst van mogelijke bestemmingen voor tijdelijke correspondentschappen. VRT-journalisten gaan dus vanaf 2015 vaker verblijven op plekken die brandend actueel zijn, en er voor enkele weken of maanden wonen en werken, en verslag uitbrengen voor radio, online en televisie", aldus Rademakers.

Dit jaar nog gaat VRT Nieuws in aanloop naar het WK voetbal zeker een maand naar Brazilië om er nieuws- en achtergrondverhalen te maken.

VRT Nieuws wil voortaan ook thematischer gaan werken in zijn buitenlandaanbod, over de vijf continenten heen. "Door een thematische aanpak met verschillende reporters in verschillende landen in de wereld kunnen op hetzelfde moment onderwerpen worden uitgewerkt die uitmonden in reportagereeksen over armoede, migratie, globalisering, voedselveiligheid, waterellende, klimaatverandering, of energieproblemen in de wereld."

Aanbod wordt mobieler

"De wereld verandert in sneltempo en de meeste politieke en economische uitdagingen zijn geglobaliseerd. Daarom moet VRT Nieuws op meerdere plekken tegelijk zijn tenten kunnen opslaan", zegt Luc Rademakers. "Buitenlandexpertise die vanuit meerdere invalshoeken en landen wordt ingezet, waardoor het aanbod ook mobieler wordt. Het doel is ons buitenlandaanbod nog rijker, gevarieerder en evenwichtiger te maken, waardoor ook meer aandacht zal worden besteed aan minder belichte plekken in de wereld, zoals bijvoorbeeld Latijns-Amerika en Noord-Europa.”

Vaste correspondentenbureaus worden niet voortgezet

Het beschikbare buitenlandbudget binnen VRT Nieuws wordt daarom herschikt en geheroriënteerd. De vaste correspondentenbureaus in Peking en Washington worden na 2014 niet voortgezet.

Luc Rademakers: "Het vrijgekomen geld van de vaste bureaus zal volledig terugvloeien naar onze extra reportagereizen en de nieuwe tijdelijke correspondentschappen. Dat maakt VRT Nieuws wendbaar om snel in te spelen op de actualiteit."

Ook landen als de Verenigde Staten en China blijven ruime aandacht krijgen. "We blijven inzetten op Azië, met onder meer ook India, en ook China. En alle staten van de VS zijn per vliegtuig heel snel en vlot bereikbaar, zodat we in de toekomst niets hoeven te missen van wat er in Amerika gebeurt.”