Weer stijging aantal gevallen van de ziekte van Lyme

In 2012 registreerde het Wetenschappelijke Instituut Volksgezondheid (WIV) 1.134 nieuwe gevallen van de ziekte van Lyme, een stijging in vergelijking met 2011 (1.043) en 2010 (1.116) maar een daling t.a.v. 2008 (1.369) en 2009 (1.222). Van een significante toename is echter geen sprake. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx op een schriftelijke vaag van Nele Lijnen (Open VLD).

De ziekte van Lyme is meestal het gevolg van een tekenbeet. Uit de cijfers van WIV blijkt dat er in 2012 648 nieuwe gevallen werden gedetecteerd in Vlaanderen, 416 in Wallonië en 70 in Brussel. In vergelijking met 2011 was er een lichte stijging in Vlaanderen (635) en daling in Brussel (83). Vooral in Wallonië deed zich een forse toename voor van 267 tot 416. Het WIV baseert zich op gegevens van een netwerk van een 40-tal laboratoria die wekelijks het aantal positieve gevallen melden. Ook de RIZIV-uitgaven voor deze ziekte stegen in de periode 2008-2012 fors, van 413.850 tot 689.438 euro, net als het aantal tests dat uitgevoerd werd om na te gaan of iemand de ziekte heeft, van 190.732 tot 278.326..