"Antwerpse forten steeds crucialer voor vleermuizen"

De Antwerpse fortengordel huisvest steeds meer kwetsbare en beschermde vleermuizenpopulaties, maar hun leefomgeving dreigt in het gedrang te komen. Er zijn namelijk plannen om sommige forten gedeeltelijk te herbestemmen en er musea of verenigingen in onder te brengen. Dat stelt Natuurpunt, dat vorig weekend een grote telling organiseerde in de fortengordel.

De vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt telde vorig weekend in totaal bijna 3.000 vleermuizen van dertien verschillende soorten. De meest voorkomende soorten waren de watervleermuis, de baardvleermuis en de franjestaart.

De hoge aantallen wijzen er volgens Natuurpunt op dat de fortengordel rond Antwerpen stilaan een van de belangrijkste overwinteringsplaatsen is voor vleermuizen in heel West-Europa. In bergachtige streken huizen deze dieren vooral in grotten, maar in de Lage Landen moeten ze veelal hun toevlucht zoeken in oude bouwwerken.

Dat steeds meer vleermuizen overwinteren in de fortengordel betekent voor Natuurpunt niet automatisch dat de Vlaamse vleermuizenpopulaties er ook daadwerkelijk op vooruitgaan.

"Wellicht verruilen de vleermuizen locaties die minder geschikt zijn voor een plekje in de forten", verklaart vleermuizenexpert Kris Boers. "Vleermuizen die op verkenning komen naar de forten, brengen gedurende de volgende winter ook hun jongen mee. Zo groeit het aantal overwinterende dieren jaar na jaar."

Boers roept daarom op de forten gericht te beheren met het oog op het behoud van de vleermuizenpopulaties. Dat beheer moet vooral focussen op rust voor de dieren, het vermijden van verlichting in de paringsperiode en het bewaren van voldoende luchtvochtigheid. Goede afspraken bij een eventuele gedeeltelijke herbestemming van een fort zijn dan ook noodzakelijk, vindt hij.